1.10.3

Home

2.0

System 2.0 - nowoczesne, całkowicie webowe, rozwiązanie służące do zarządzania procesem sprzedaży, magazynem, łańcuchem dostaw oraz przeprowadzania analiz obrotów, zapasów, rozrachunków i rozliczeń. Dodatkowo obsługiwane są mechanizmy reklamacji towarów, serwisu oraz produkcji umożliwiające rejestrację przebiegu tych procesu.

Unikalną cechą systemu jest budowanie sieci oddziałów synchronizujących pomiędzy sobą dane w trybie on-line, dzięki mechanizmowi semantycznej komunikacji międzyoddziałowej. System dokumentuje wszystkie obsługiwane procesy a wygenerowane dokumenty gromadzone są w centralnych kartotekach i repozytoriach dokumentów, które automatycznie replikują się w oddziałach. Dzięki temu system jest odporny na awarie centralne i sieciowe, a każdy oddział może w razie awarii kontynuować pracę.

System 2.0 jest przygotowany do integracji z rozwiązaniami e-commerce (B2B, B2C), systemami CRM oraz innymi rozwiązaniami webowymi, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem mogącym zaspokoić potrzeby Klientów nastawionych na internetowe kanały sprzedaży i komunikacji z Klientami.

Jako system całkowicie webowy 2.0 pozwala na ciągłe monitorowanie informacji gospodarczych pobieranych z sieci i analizowanie pod ich kątem wyników sprzedaży, wielkości zamówień, stanów magazynowych firmy. Taka funkcja pozwala natychmiast reagować np. na zmianę kursów walutowych i stosownie do zmian rynkowych kierować procesami w firmie nawet, kiedy osoba zarządzająca tymi procesami znajduje się poza granicami kraju.

Dzięki wsparciu systemu 2.0 obsługujemy następujące obszary biznesowe:

Finanse (Finanse i Księgowość, Środki trwałe), Kadry i Płace,
Magazyn (rozszerzony o funkcjonalności Magazynu Wysokiego Składowania),
Sprzedaż,
Zakupy,
Produkcja,
Reklamacje,
Serwis,
Platforma B2B / B2C.

Obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy opieramy na znanych, sprawdzonych rozwiązaniach: Comarch: CDN XL oraz Sage: System Zarządzania Forte. Istnieje możliwość integracji systemu 2.0 z innymi rozwiązaniami biznesowymi.